ფინანსები

ლევან გუდიაშვილი, 30

აჭარა ჯგუფი
ფინანსური დირექტორის მოადგილე

ფინანსები ადამიანის ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. მათი სწორად განკარგვის უნარი წარმატების წინაპირობას წარმოადგენს.

მის მიერ მართული Adjara Group-ის კლიენტთა ჯამური აქციების ღირებულება 4.1 მილიარდ ლარს აღემატება.

ლევან გუდიაშვილი აქტიურად მონაწილეობს კომპანიის მიერ უძრავ ქონებაში ინვესტირების პროცესში. მისი შექმნილია მონიტორინგის სისტემა, რომელიც, განხორციელებული ინვესტიციების სტრატეგიული და ოპერაციული რისკების იდენტიფიცირებას ახდენს.

ამ და სხვა მრავალ დამსახურებასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ ის Certified Financial Analyst-ის პროგრამის მეორე საფეხურზეა.