ვაჭრობა და ელ-კომერცია

ფოკუსში

ქეთევან ვაჩიბერიძე, 28

E-commerce Platform B2C
აღმასრულებელი დირექტორი

ვრცლად

გამარჯვებულები