წარმოება & ინდუსტრია

ფოკუსში

ქრისტინე ლორთქიფანიძე, 29

ანოვა
თანადამფუძნებელი

ვრცლად

გამარჯვებულები