ფინანსები

ფოკუსში

ლევან გუდიაშვილი, 30

აჭარა ჯგუფი
ფინანსური დირექტორის მოადგილე

ვრცლად

გამარჯვებულები