გია მოსაშვილი


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტიკატეგორია: მეცნიერება

გამარჯვების წელი:  2020

კომპანია:  კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოზიცია:  საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი


  გააზიარე წარმატება

ორგანიზატორი: