ნინი გოგიჩაიშვილი


მოდელი და 2018 წლის მის საქართველონინი გოგიჩაიშვილი

კატეგორია: კულტურა და სტილი

გამარჯვების წელი:  2018

კომპანია:  დამოუკიდებელი

პოზიცია:  მოდელი


გააზიარე Forbes Georgia | #30UNDER30