მუსიკა

ადამიანები, რომლებიც საინტერესო და განსხვავებული ენით საუბრობენ და ხელოვნების სფეროში თავისი განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ.


ორგანიზატორი: