ფინანსები

საქმიანობა, რომელიც გამოირჩევა მრავალფეროვნებით, არის საინტერსო და მუდმივად ნებისმიერი მიმართულებით მოწინავე ადგილი უკავია.ორგანიზატორი: