2019 წელი

ვაჭრობა და ელ-კომერცია

ტექნოლოგიური წინსვლა ელექტრონული კომერციით იწყება და სწორედ ამ დარგის წარმომადგენლები გვთავაზობენ განსხვავებულ ხედვასა და ვაჭრობის გამარტივებულ ხერხს.

ორგანიზატორი: