2019 წელი

წარმოება და ინდუსტრია

მომავალი სწორედ იმ ახალგაზრდების ხელშია, რომლებსაც აქვთ ამბიცია შექმნან რაღაც ახალი და ამისათვის ძალებს არ იშურებენ.

ორგანიზატორი: