2018 წელი

პოლიტიკა და საზოგადოება

ამ სფეროს წარმომადგენელი ადამიანები, რომელთა კერძო ინიციატივებსაც საზოგადოებისთვის სასარგებლო სიკეთეების მოტანა შეუძლიათ.